חיפוש

איך לתבוע את הביטוח על אבדן כושר עבודה

כאשר אדם נפצע בעבודה וסובל מאובדן כושר עבודה הוא אינו יכול לחזור לאותו תפקוד מלפני כן, בין אם הוא חלקי ובין אם הוא לא. אותו אדם מאבד את יכולתו לעבוד וכך גם להתפרנס כמו שהצליח להתפרנס לפני כן. אובדן כושר עבודה יכול להתרחש באופן קבוע או באופן זמני, ולעיתים הנפגע גם לא יכול לעבוד בשום עבודה לאחר מכן. אז איך תובעים על אובדן כושר עבודה?

 

ביטוח אובדן כושר עבודה בחברות הביטוח

ביטוח לאובדן כושר עבודה, מבטיח לעמיתיו במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית. את הקצבה הוא מקבל מחברת הביטוח במקרה והוא לא יוכל לעבוד יותר באותו תחום שעסק, או במשלח יד סביר שתואם את ההשכלה, הניסיון וההכשרה שיש לו. למעשה יש שלושה סוגי ביטוח במצב של כושר עבודה: ביטוח פרטי, ביטוח מנהלים וביטוח קולקטיבי.

 

ביטוח פרטי

הוא מיועד לאנשים פרטיים וגם לעובדים עצמאיים, ביטוח זה כולל ריסק (מקרי מוות) וכולל בתוכו חיסכון לפרישה. אל ביטוח זה תוכלו להוסיף כיסוי אובדן כושר עבודה וגם כיסויים נוספים לפי הבחירה של העמית.

 

ביטוח מנהלים

ביטוח מיועד למנהלים ולעובדים שכירים, כולל קצבת זקנה וכיסוי של אובדן כושר עבודה. עלויות הביטוח משולמות בחלקן על ידי העובד ובחלקן גם על ידי המעביד.

 

ביטוח קולקטיבי

ביטוח לקצבה גדולה של אנשים, לפחות כ-100. מדובר על ביטוח ללא גורם סיכון לגיל פרישה. ביטוח קולקטיבי יכול להיות רלוונטי לעניין של כושר עבודה ולביטוחים רפואיים נוספים.

 

איך תובעים את חברת הביטוח

הגשה לתביעה לחברת הביטוח תעשה על ידי מילוי טפסים ומלבד זאת, יש לצרף את המסמכים הבאים:

מסמכים רפואיים המעידים על מצב העמית – יש להגיש את המסמכים לחברת הביטוח ובהם הוכחה של המצב הרפואי של העמית. צריך לצרף גם תעודות מחלה מהרופא מטפל, וגם תעודות המעידות על המצב הרפואי מרופא מומחה. בנוסף גם סיכומים רפואיים מקופת החולים וגם חוות דעת של רופא.

לאחר קבלה של חומר רפואי, חברת הביטוח יכולה לקבל את התיק הרפואי המלא ולהפנות את כל החומר לרופא שהוא מטעמה. במקרים כאלה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה באובדן כושר עבודה. עו״ד רונקין בעל ניסיון רב בתחום ומסייע לאנשים רבים בהגשת מסמכים.

 

אישור שכר

עמית צריך לצרף גם שכר של 12 תלושי שכר אחרונים, טופס 106, כאשר כל אלה מתייחסים לתקופה לפני אובדן כושר עבודה. מבוטח עצמאי צריך להגיש אישור של רופא חשבון על הכנסתו השנתית במס מלפני אובדן כושר עבודה.

 

אישורים נוספים

אם מדובר על תאונה עבודה, יש לצרף מסמכים מביטוח לאומי. אם חברת הביטוח תאשר את התביעה שהוגשה, ישולם למבוטח קצבה חודשית. גובה הקצבה הוא בהתאם לתנאי הפוליסה, בדרך כלל יהיה מ-75% מהמשכורת הממוצעת של המבוטח ב-12 החודשים האחרונים טרם אובדן כושר העבודה והפציעה שהביאה לכך.

אובדן כושר עבודה

אולי תאהבו גם את